BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Family and children

Դիմել հիպոթեքային վարկ մարող ընտանիքում երեխա ծնվելու համար տրվող աջակցության ծրագրին

Ծրագրի շրջանակում հիպոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերած ընտանիքում երեխա ծնվելիս տրամադրվում է միանվագ դրամական աջակցություն, որն ուղղվում է վարկի մայր գումարի մարմանը։

To access the service in person, please make a visit to office.
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ
Filiing duration
10-15 րոպե
Processing duration
5 աշխատանքային օր

Աջակցությունը ստանալու համար ֆիզիկապես պետք է դիմել հիպոթեքային վարկ տրամադրած բանկ կամ վարկային կազմակերպություն։


Անհրաժեշտ է ունենալ հետևյալ փաստաթղթերը․ 

  • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • երեխայի (երեխաների) ծննդյան վկայական,
  • հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ),
  • ֆինանսական կազմակերպության կողմից տրված տեղեկանք,
  • վերջին 12 ամիսների մարումների վերաբերյալ քաղվածք,
  • անշարժ գույքի սեփականության վկայական,
  • գրանցված ամուսնության առկայության դեպքում՝ ամուսնության վկայական։


Եթե կազմակերպությունը պետական աջակցության ծրագրի իրականացման պայմանագիրը կնքած կողմ է, ապա շահառուին ծրագրում ընդգրկելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունները էլեկտրոնային եղանակով ինքն է տրամադրում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։  

Եթե վարկը տրամադրած կազմակերպությունը աջակցության պայմանագրի կողմ չէ, անհրաժեշտ է փաստաթղթերը անձամբ ներկայացնել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Ծառայության աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
This service can also be utilized through other available methods.

Using different methods might take more time or cost more money.

Service provided by
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր