BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Լիցենզիա ստանալու հայտ - Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեություն

Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության անցկացման գործունեություն կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցված կազմակերպությունները և հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ունեն համապատասխան լիցենզիա:
You will be directed to the "YesEm" national identification portal.
Who can apply?
Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
1.000.000 ՀՀ դրամ
Processing duration
10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Ծառայության մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության անցկացման գործունեություն կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցված կազմակերպությունները և հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ունեն համապատասխան լիցենզիա:

Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության անցկացման գործունեություն կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցված կազմակերպությունները և հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ունեն համապատասխան լիցենզիա:

Ինչպես դիմել

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն լիազոր մարմին պետք է ներկայացնի լիցենզիա ստանալու հայտ, որին կից տրամադրի անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
Լիցենզիա ստանալու մասին հայտերը և դրանց կից փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով:
Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության լիցենզիան տրամադրվում է անժամկետ:

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն լիազոր մարմին պետք է ներկայացնի լիցենզիա ստանալու հայտ, որին կից տրամադրի անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
Լիցենզիա ստանալու մասին հայտերը և դրանց կից փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով:
Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության լիցենզիան տրամադրվում է անժամկետ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Հայտին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`
  • տեխնիկական զննության համար նախատեսված տարածքների սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը,
  • տեխնիկական զննության անցկացման գործունեությամբ զբաղվելու համար օգտագործվող ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների փորձաքննության դրական եզրակացությունը կամ ապրանքների, առարկաների ու սարքավորումների վերաբերյալ օտարերկրյա պետությունների կամ կազմակերպությունների կողմից տրված փորձաքննության դրական եզրակացությունը,
  • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

Հայտին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`
  • տեխնիկական զննության համար նախատեսված տարածքների սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը,
  • տեխնիկական զննության անցկացման գործունեությամբ զբաղվելու համար օգտագործվող ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների փորձաքննության դրական եզրակացությունը կամ ապրանքների, առարկաների ու սարքավորումների վերաբերյալ օտարերկրյա պետությունների կամ կազմակերպությունների կողմից տրված փորձաքննության դրական եզրակացությունը,
  • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

Պետական տուրք

Տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության իրականացման համար օգտագործվող յուրաքանչյուր հոսքագծի հաշվով գանձվում է պետական տուրք՝ տարեկան 1.000.000 ՀՀ դրամ դրույքաչափով (գանձապետական հաշվեհամարը՝ 900005163713):

Իրավական ակտեր

Տիեզերական գործունեության լիցենզավորման հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերն են՝
  • «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքը,
  • «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքը,
  • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշումը,
  • ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1283-Ն որոշումը:
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար`
0-8000-2020,
(+374 10) 58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(+374 10) 51-13-62,
(+374 10) 51-13-54
Service provided by
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր