BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

ՀՀ օդանավ շահագործողների և օդանավ շահագործող չհանդիսացող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից դեպի ՀՀ և ՀՀ-ից դուրս մեկանգամյա ոչ կանոնավոր չվերթների իրականացման թույլտվությունների տրամադրում

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավ շահագործողների, և օդանավ շահագործող չհանդիսացող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածք, տարածքի ներսում և տարածքից դուրս մեկանգամյա ոչ կանոնավոր օդային հաղորդակցությունների իրականացման թույլտվության տրամադրում
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձ և ֆիզիկական անձ
Service cost
Անվճար
Processing duration
48 ժամ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Հայտին կից ներկայացվում է՝
ուղևորների, ուղեբեռների, բեռների և երրորդ անձանց ապահովագրության վկայականները

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավ շահագործողը մեկանգամյա ոչ կանոնավոր կամ օդանավ շահագործող չհանդիսացող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը (այսուհետ՝ հայտատու) մեկանգամյա ոչ առևտրային ոչ կանոնավոր օդային հաղորդակցությունների իրականացման թույլտվություն ստանալու համար չվերթի իրականացման ժամից առնվազն 48 ժամ առաջ քաղաքացիական ավիցիայի կոմիտեն են ներկայացնում կամ ուղարկում հայտ (հեռագրի, էլեկտրոնային փոստի, հատուկ ավիացիոն կապի կամ հեռապատճենի միջոցով)՝ սահմանված տեղեկատվությամբ:
Հայտը քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե մուտքագրվելուց հետո անհրաժեշտության դեպքում հայտն անհապաղ համաձայնեցվում է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի պատասխանատու ստորաբաժանումների հետ՝ իրենց իրավասությունների շրջանակում ուսումնասիրելու և մեկօրյա ժամկետում եզրակացություն ներկայացնելու նպատակով:
Համապատասխանության դեպքում օդանավ շահագործողին տրվում է մեկանգամյա ոչ կանոնավոր օդային հաղորդակցության թույլտվություն։

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Հայտը  կարգի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում դրա մասին տեղեկացվում է  քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի՝ թույլտվության տրամադրման կամ մերժման իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին: Այդ դեպքում հայտատուին տրամադրվում է դիտողությունների ցանկը՝ հայտը  քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե մուտքագրվելուց հետո 12 ժամվա ընթացքում: Հայտատուն իր թռիչքն իրականացնելու ժամկետից առնվազն 12 ժամ առաջ պետք է վերացնի կամ շտկի այդ թերությունները՝ դրա մասին գրավոր տեղեկացնելով  քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին: Սահմանված ժամկետներում հայտատուի կողմից թերությունները չվերացնելու դեպքում՝ հայտը մերժվում է։

Կարգավորող իրավական ակտերը

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի սահմանվածկարգով:
Դիմումի մերժումը կարող է բողոքարկվելդատարան
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09։00-18։00
Հեռախոսահամար` +374 10 28-07-22
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +374 10 28-07-22
Service provided by
ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր