BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Work and Employment

Գտնել աշխատանք

Հարթակը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն գտնել աշխատանք և աշխատակից, այլ նաև դիմել աշխատանքային պրակտիկայի և կամավորական աշխատանքի, դիմել պետական զբաղվածության ոլորտում իրականացվող զբաղվածության ծրագրերին։

 

You will be taken to the service provider’s website, it will open in a new tab.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ստեղծել է e-work հարթակը, որից կարող են օգտվել թե՛ աշխատանք փնտրող քաղաքացիները, թե՛ գործատուները։ 

Աշխատանք փնտրելու, աշխատանքի դիմելու համար անհրաժեշտ է․

  • գրանցվել e-work.am-ում,
  • լրացնել անձնական տվյալները։

Հարթակն առաջարկում է․

  • աշխատանք,
  • պրակտիկա,
  • զբաղվածության ծրագիր,
  • կամավորություն։
Technical support

Working hours: 09:00-18:00
Phone: +(374) 10 565383

For general issues

Working hours: 09:00-18:00
Phone: +(374) 10 565383

Service provided by
Ministry of Labor and Social Affairs of RA
Այս էջը օգտակա՞ր էր