BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Justice and the law

Վավերացնել լիազորագիրը

Լիազորագիրը մեկ անձի գրավոր հանձնարարությունն է մեկ այլ անձին՝ երրորդ անձանց առջև իրեն ներկայացնելու նպատակով: Լիազորագիր կարող է տալ չափահաս գործունակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձը:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Service cost
մինչև 30.000 ՀՀ դրամ
Processing duration
2 աշխատանքային օր
Լիազորված անձը իրավունք է ստանում կատարելու լիազորագրում նշված գործողությունը լիազորողի անունից։ 


Լիազորագիրը վավերացնելու համար անհրաժեշտ է իրավասու մարմին ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝


Անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացման համար՝

 • լիազորողի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • լիազորված անձի անձնագրային տվյալներ,
 • անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի լուսապատճեն,
 • լիազորագրով տրվող լիազորությունների ցանկը,
 • անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր,
 • պետական տուրքի վճարման անդորագիրը։

Այլ լիազորագրերի վավերացման համար՝
 • լիազորողի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • լիազորված անձի անձնագրային տվյալներ,
 • լիազորագրով տրվող լիազորությունների ցանկը,
 • ավտոտրանսպորտային միջոցի տիրապետման, տնօրինման կամ օգտագործման լիազորագրի դեպքում՝ տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքների պետական գրանցման վկայական/գրանցման վկայագրի լուսապատճեն,
 • անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր,
 • պետական տուրքի վճարման անդորագիրը։


Կարգավորման ժամկետները

 • Լիազորագրի գործողության ժամկետը չի կարող 3 տարուց ավելի լինել:
 • Եթե լիազորագրում ժամկետ չի նշված, ապա այն պահպանում է ուժը կնքման օրվանից 1 տարվա ընթացքում։
 • Այն լիազորագիրը, որում նշված չէ նրա կնքման տարին ու ամսաթիվը, անվավեր է: 

Ուշադրություն
Վերալիազորման իրավունքով
տրված լիազորագիրը նույնպես ենթակա է նոտարական վավերացման՝ օրենքով սահմանված կարգով: Սույն լիազորագիրը վավերացվում է հիմնական լիազորագիրը ներկայացնելու դեպքում և չի կարող ներառել հիմնական լիազորագրով վերապահվածից ավելի իրավունքներ: Վերալիազորման իրավունքով տրված լիազորագրի գործողության ժամկետը ևս չի կարող գերազանցել հիմնական լիազորագրի գործողության ժամկետը։

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020,
+(374) 10 585980,
Viber:+(374) 41 585980
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +(374) 60 620000,
WhatsApp, Viber: +(374) 55 620111
Service provided by
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր