BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Agriculture and environment

Թափոնների պետական կադաստրի վարման և ռեեստրային գրանցման ծառայություն

Թափոնների գոյացման, վերամշակման ու օգտահանման օբյեկտների, թափոնների հեռացման վայրերի, թափոնների և դրանց օգտահանման ու վնասազերծման տեխնալոգիաների վերաբերյալ տվյալների տրամադրում։
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձ և ֆիզիկական անձ
Filiing duration
15 րոպե
Service cost
Անվճար
Processing duration
Մինչև 30 օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը`

1. Ուղեկցող նամակ,
2. «Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրային գրանցման» հաշվետվություն և հաշվետվության կետերով պահանջվող կից փաստաթղթեր։
3. «Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման» թերթիկ և թերթիկի կետերով պահանջվող կից փաստաթղթեր։

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09։00-18։00
Հեռախոսահամար` +374 11 818 559
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար` +374 11 818 559
Service provided by
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր