BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Ստանալ մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա

Իրավաբանական անձը մագիստրոսի կրթական ծրագիր իրականացնելու համար պետք է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից ստանա համապատասխան լիցենզիա։ Լիցենզիա ստանալու հայտը նախարարություն հնարավոր է ներկայացնել էլեկտրոնային փոստով կամ ֆիզիկապես։

Ծառայությունից հնարավոր է օգտվել առցանց՝ ուղարկելով նամակ ստորև նշված էլ․ փոստի հասցեին։
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Filiing duration
10-15 րոպե
Service cost
300,000 դրամ
Processing duration
Մինչև 23 աշխատանքային օր

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա ստանալու հայտ ներկայացնելու համար լիցենզավորման պահանջներին բավարարող իրավաբանական անձինք պետք է պահանջվող փաստաթղթերն ուղարկեն ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեներից որևէ մեկին՝

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա ստանալու համար իրավաբանական անձը պետք է բավարարի մի շարք պարտադիր պահանջների, որոնք վերաբերում են՝

 • հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմին,

 • ուսումնական տարածքի և լաբորատոր ապահովվածությանը,

 • ուսումնամեթոդական ապահովվածությանը,

 • գրադարանային-տեղեկատվական համակարգին,

 • պրակտիկայի հետ կապված պայմանագրերի առկայությանը բնագավառի բազային հաստատությունների հետ։

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Նշված էլ. փոստի հասցեներից որևէ մեկին անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • լիցենզիա ստանալու հայտ, 

 • հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան այն տարածքի սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը, որտեղ իրականացվելու է մագիստրոսի կրթական ծրագիրը,

 • տեղեկանք պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասին, 

 • տեղեկանք բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման համար զբաղեցրած տարածքների մասին,

 • տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային, դասագրքային, էլեկտրոնային-տեղեկատվական հագեցվածության մասին,

 • տեղեկանք ուսումնական և արտադրական, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով՝ կլինիկական պրակտիկաների բազաներով ապահովվածության վերաբերյալ,

 • կրթական ծրագրի մասնագիտությունների ուսումնական պլանը, առարկայական ծրագրերի ցանկը,

 • սովորողների ընդունելության, փոխադրման, տեղափոխման, ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման (քննությունների) և մագիստրոսական թեզի պաշտպանության կարգերը,

 • տեղեկանք օտարերկրյա ուսանողների ուսումնական գործընթացի պատշաճ կազմակերպման պայմանների ապահովվածության մասին։


Ներկայացվող պահանջների մանրամասները և փաստաթղթերի ձևն ու բովանդակությունը ներկայացված են ՀՀ կառավարության՝ 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման Հավելված 19-ում։

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիան տրվում է լիցենզավորող հանձնաժողովների եզրակացությունների հիման վրա՝ լիցենզավորող մարմնի ղեկավարի՝ նախարարի որոշմամբ։ Լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով, անժամկետ:

 


Վճարման կարգը

Լիցենզավորման համար պետական տուրքն անհրաժեշտ է վճարել որոշման մասին տեղեկացվելուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Վճարումն իրականացվում է բանկային փոխանցման միջոցով ՀՀ պետական բյուջեի հաշվեհամարին՝ 900005160453։ Փոխանցման նպատակի դաշտում պետք է նշել «Լիցենզիա ստանալու համար»։

 

Հղում օրենսդրությանը

 • «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք

 • «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք

 • ՀՀ կառավարության՝ 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշում

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝

(374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոս՝

(374 10) 52-73-43

This service can also be utilized through other available methods.

Using different methods might take more time or cost more money.

Service provided by
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր