BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Վտանգավոր բեռների սպասարկման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություններին թույլտվության տրամադրում

Դեպի Հայաստանի Հանրապետություն կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի դուրս վտանգավոր բեռների սպասարկման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություններին թույլտվություն տալով կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայաններում վտանգավոր բեռների վերգետնյա սպասարկման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություններին թույլտվություն տալու գործընթացը:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Service cost
Անվճար
Processing duration
1 ամիս

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Հայտին կցվում են հետևյալ փաստաթղթերը`
1) իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը.
2) անձնակազմի վտանգավոր բեռների սպասարկման դասընթացներին մասնակցության վերաբերյալ  Կոմիտեի կողմից ճանաչված վկայականները կամ սերտիֆիկատները.
3) վտանգավոր բեռների պահեստարանի առկայության մասին տեղեկանքը.
4) վտանգավոր բեռների սպասարկման համար անհրաժեշտ սարքավորումների և միջոցների առկայության մասին տեղեկանքը.
5) ԻԿԱՕ-ի ԴՈԿ 9284 ԱՆ/905 «Օդով վտանգավոր բեռների անվտանգ փոխադրման տեխնիկական հրահանգի» պահանջներին համապատասխան մշակված կազմակերպության վտանգավոր բեռների սպասարկման աշխատանքների կանոնակարգը:

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը

1. Հայտը  Կոմիտե մուտք լինելուց հետո ներկայացվում է  համապատասխան ստորաբաժանումներ` ուսումնասիրության համար, որոնք տասնօրյա ժամկետում դրանց վերաբերյալ տալիս են եզրակացություն:
2. Հայտի և կազմակերպության ուսումնասիրությունների ամփոփման արդյունքում, Կոմիտե մուտք լինելու օրվանից երեսնօրյա ժամկետում, դրական եզրակացության դեպքում հայտատուին  Կոմիտեի ղեկավարի հրամանով տրվում է օդանավակայանում վտանգավոր բեռների վերգետնյա սպասարկման աշխատանքների թույլտվություն:

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

1) Չեն պահպանվել ՀՀ կառավարության 26.11.2009թ. N 1372-Ն որոշման պահանջները.
2) ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկատվությունն ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված են.
3) հայտատուն միջոցներ չի ձեռնարկել առկա թերությունները շտկելու համար։

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
09։00-18։00
Հեռախոսահամար`
(374 10) 28-07-22
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
9:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(374 10) 28-07-22
Service provided by
ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր