BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Citizenship, identity & residency

Ստանալ ՀՀ քաղաքացիություն արտասահմանում

Անձը կարող է ստանալ քաղաքացիություն մի քանի հիմքերով՝ եթե ամուսնացած է ՀՀ քաղաքացու հետ, ունի ՀՀ քաղաքացի ծնող, ազգությամբ հայ է և այլն։ Արտերկրում ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ֆիզիկապես դիմել տվյալ երկրի ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական ներկայացուցչություն՝ ներկայացնելով պահանջվող համապատասխան փաստաթղթերը։

To use the service in person, please book your visit in advance.
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձինք
Filiing duration
20 րոպե
Service cost
1000 դրամ
Processing duration
90 օր

Այց ամրագրելիս անհրաժեշտ է նշել այն անձի տվյալները, ով անձամբ ներկայանալու է ընդունելության: Յուրաքանչյուր այցելուի համար անկախ տարիքից անհրաժեշտ է կատարել անհատական հերթագրում։



Առցանց հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է՝

 • նույնականացումից հետո «Դիմորդի էջ»-ում լրացնել պահանջվող տվյալները (անունն ու ազգանունն անհրաժեշտ է լրացնել հայատառ, ինչպես գրված է անձնագրում) և սեղմել «Հաջորդ էջ» կոճակը,

 • «Հերթագրում ծառայություն ստանալու համար» էջում ընտրել գտնվելու երկիրը և հասանելի օրերից ու ժամերից նշել ամենահարմար տարբերակը։


Նախատեսված այցի օրը և ժամին անհրաժեշտ է այցելել ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն՝ ներկայացնելով պահանջվող փաստաթղթերը։


Պահանջվող փաստաթղթեր

Պահանջվող փաստաթղերի ցանկը կարող է տարբերվել՝ կախված այն բանից, թե ինչ հիմքով է անձը դիմում քաղաքացիություն ստանալու համար։


Եթե դիմողն ազգությամբ հայ է՝
 • դիմում` ուղղված ՀՀ նախագահին,

 • անձնագիրը և դրա պատճենը (քաղաքացիություն չունեցող անձը` իր վկայականը և դրա պատճենը, կամ ճամփորդական փաստաթուղթը և ՀՀ-ում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը և դրա պատճենը),

 • 35 x 45 մմ չափսի 6 լուսանկար,

 • ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը,

 • ազգությունը հաստատող փաստաթուղթը,

 • պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը (պետական տուրքը 1000 դրամ է․ վճարումը կատարվում է օնլայն՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով):


Եթե դիմողի ծնողը ՀՀ քաղաքացի է կամ ծնվել է ՀՀ-ում՝
 • դիմում` ուղղված ՀՀ նախագահին,

 • անձնագիրը և դրա պատճենը (քաղաքացիություն չունեցող անձը` իր վկայականը և դրա պատճենը, կամ ճամփորդական փաստաթուղթը և ՀՀ-ում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը և դրա պատճենը),

 • 35 x 45 մմ չափսի 6 լուսանկար,

 • ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը,

 • պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը (պետական տուրքը 1000 դրամ է․ վճարումը կատարվում է օնլայն՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով):


Եթե դիմողն ամուսնացած է ՀՀ քաղաքացու հետ՝
 • դիմում` ուղղված ՀՀ նախագահին,

 • անձնագիրը և դրա պատճենը (քաղաքացիություն չունեցող անձը` իր վկայականը և դրա պատճենը, կամ ճամփորդական փաստաթուղթը և ՀՀ-ում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը և դրա պատճենը),

 • 35 x 45 մմ չափսի 6 լուսանկար,

 • ամուսնության վկայականը և դրա պատճենը, ամուսնու անձնագիրը և դրա պատճենը կամ տեղեկանք ամուսնու քաղաքացիության մասին,

 • երեխայի ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը կամ երեխայի՝ ՀՀ քաղաքացիությունը հաստատող վկայականը և դրա պատճենը կամ երեխայի ՀՀ անձնագիրը և դրա պատճենը,

 • պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը (պետական տուրքը 1000 դրամ է. վճարումը կատարվում է օնլայն՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով)։


Եթե դիմողը ցանկանում է վերականգնել ՀՀ քաղաքացիությունը՝
 • դիմում` ուղղված ՀՀ նախագահին,

 • անձնագիրը և դրա պատճենը (քաղաքացիություն չունեցող անձը` իր վկայականը և դրա պատճենը, կամ ճամփորդական փաստաթուղթը և ՀՀ-ում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը և դրա պատճենը),

 • 35 x 45 մմ չափսի 6 լուսանկար,

 • ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը,

 • պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը (պետական տուրքը 1000 դրամ է. վճարումը կատարվում է օնլայն՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով):


Եթե դիմողը նախկին ՀԽՍՀ քաղաքացի է և ցանկանում է ճանաչվել ՀՀ քաղաքացի`
 • դիմում,
 • նախկին ՀԽՍՀ քաղաքացու անձնագիր (առկայության դեպքում),
 • այլ պետության քաղաքացի չհանդիսանալու մասին տեղեկանք,
 • այլ պետության քաղաքացի հանդիսանալու դեպքում՝ օտարերկրյա պետության անձնագիրը, և այլ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու տարեթվի վերաբերյալ տեղեկանք,
 • անձը հաստատող փաստաթղթերը, իսկ դրանց ներկայացնելու անհնարինության դեպքում՝ անձի ինքնությունը հաստատող այլ բնույթի փաստաթղթեր,
 • ծննդյան, ամուսնության, երեխաների ծննդյան վկայականները, անհատական տվյալների փոփոխության մասին փաստաթղթեր, ծնողների անձը հաստատող փաստաթուղթ և այլն,

1995թ․ նոյեմբերի 28-ի դրությամբ մշտապես Հայաստանում բնակվելու դեպքում՝

 • 1995թ. նոյեմբերի 28-ի դրությամբ ՀՀ-ում մշտապես բնակվելը հավաստող փաստաթղթերը (օրինակ՝ քաղվածք գյուղական համայնքի ծխամատյանից, տեղեկանք համատիրությունից, աշխատանքային գրքույկ կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից, անձի՝ ՀՀ-ում սովորելը կամ աշխատելը հավաստող փաստաթուղթ (կրթական հաստատությունից վկայական, աշխատանքի վայրից համապատասխան հավաստում և այլն),

1995թ․ նոյեմբերի 28-ի դրությամբ օտարերկրյա պետությունում բնակվելու դեպքում՝

 • 1995թ. նոյեմբերի 28-ի դրությամբ ՀՀ սահմաններից դուրս բնակվելը հավաստող փաստաթղթերը (օրինակ՝ օտարերկրյա պետության կողմից տրված կացության կարգավիճակ, օտարերկրյա պետությունում հաշվառված լինելու վերաբերյալ նշում և այլն)։

Եթե դիմողը բացառիկ ծառայություններ է մատուցել Հայաստանին (նվիրատվություն, խոշոր ներդրումներ), և նրան ՀՀ նախագահի կողմից քաղաքացիություն է շնորհվել՝
 • դիմում` ուղղված ՀՀ նախագահին,

 • անձնագիրը և դրա պատճենը (քաղաքացիություն չունեցող անձը` իր վկայականը և դրա պատճենը, կամ ճամփորդական փաստաթուղթը և ՀՀ-ում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը և դրա պատճենը),

 • 35 x 45 մմ չափսի 6 լուսանկար,

 • պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը (պետական տուրքը 1000 դրամ է․ վճարումը կատարվում է օնլայն՝ Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով):

Ընդ որում՝ այս դեպքում քաղաքացիությունը տրվում է բացառիկ կարգով՝ կարճ ժամկետում։


Դիմումի ընթացքը

ՀՀ դեսպանությունում կամ հյուպատոսական հիմնարկում ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար դիմումը ներկայացնելուց հետո անձը ստանում է էլեկտրոնային հաղորդագրություն իր դիմումի համարով, որով կարող է հետևել դիմումի ընթացքին։ 

Դիմումը ներկայացնելուց հետո 90 օրվա ընթացքում (արտերկրում դիմելիս գործընթացը երբեմն կարող է նախատեսվածից երկար տևել) անձին շնորհվում է ՀՀ քաղաքացիություն, ինչի մասին անձը տեղեկացվում է էլեկտրոնային հաղորդագրությամբ։

Քաղաքացիության դիմումը բավարարվելուց հետո ՀՀ քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել տվյալ երկրի ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսություն, որպեսզի անձնագիրն ուղարկվի դիմող անձի բնակության երկիր։ ՀՀ-ում տպագրված անձնագիրը տվյալ երկիր ուղարկվում է Արտաքին գործերի նախարարության կողմից։

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար`
0-8000-2020,
(+374 10) 58-59-80, 
Viber: (+374 41) 58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
09:00 - 18:00
Հեռախոսահամար`
(+374 60) 62-00-00, 
WhatsApp, Viber
(+374 55) 62-01-11
Service provided by
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր