BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Culture and sport

Ստանալ գիտանախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում

Հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման նպատակով տրամադրվում է նախնական համաձայնեցում՝ ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա։ 

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր և ֆիզիկական անձ
Filiing duration
15 րոպե
Processing duration
Մինչև 20 աշխատանքային օր

Համաձայնեցման փուլերը

Գիտանախածային փաստաթղթերի համաձայնեցումը տեղի է ունենում 2 փուլով։

Առաջին փուլի պահանջվող փաստաթղթերը

Գիտանախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել․

 • դիմում՝ նշելով կատարվելիք աշխատանքների նպատակը, անհրաժեշտությունը, բնույթը և ծավալը, ուսումնասիրման և վավերագրման փաստաթղթերը,
 • տեխնիկական վիճակի ակտը,
 • նախագծային առաջադրանքը,
 • համալիր հետազոտությունների արդյունքների մասին հաշվետվություններ,
 • գիտանախագծային խնդիրների լուծումների հիմնավորում,
 • էսքիզային նախագիծ (մասնագիտացված կազմակերպության կամ համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության կամ մասնագետի փորձաքննական եզրակացության հետ միասին),
 • իրականացման աշխատանքների կազմակերպման հիմնադրույթներ։

Առաջին փուլի հաստատումից հետո անհրաժեշտ է ներկայացնել 2-րդ փուլի համար նախատեսված փաստաթղթերը։
 

2-րդ փուլի պահանջվող փաստաթղթերը

Գիտանախագծային փաստաթղթերի 2-րդ փուլի համաձայնեցում ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել․

 • դիմում
 • աշխատանքային գծագրեր,
 • նախահաշվային մաս,
 • մասնագիտացված կազմակերպության կամ համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության կամ մասնագետի փորձաքննական եզրակացություն:
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝

(374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոս՝

(374 10) 52-73-43

Service provided by
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր