BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Education

Ստանալ դպրոցների մանկավարժներին հատկացվող փոխհատուցում

ՀՀ  պետական բյուջեով ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցներ գործուղված մանկավարժներին հատկացվում է դրամական օժանդակություն՝ տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում։ Փոխհատկացումները տրամադրվում են մարզպետարանների կողմից՝ եռամսյակային կտրվածքով։

You will be taken to the service provider’s website, it will open in a new tab.
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիները
Filiing duration
5-10 րոպ

Ծրագրի նպատակն է՝

 • ապահովել պայմաններ միջնակարգ կրթություն ստանալու համար բոլոր այն երեխաների համար, որոնց բնակավայրում առկա չէ տվյալ կրթական աստիճանում ծառայություններ տրամադրող ուսումնական հաստատություն, 
 • ապահովել այն մանկավարժների տրանսպորտային ծառայության փոխհատուցումը, որոնք տվյալ բնակավայրի բնակիչ չեն և առանց որոնց ներգրավվածության տվյալ առարկաների դասավանդումը չի կարող իրականացվել։

Դիմելու պայմանները

Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է․

 • այցելել kadrer.emis.am,
 • գրանցվել՝ տրամադրելով հանրային ծառայությունների համարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն,
 • ներբեռնել անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճենները,
 • ընտրել կայքի գլխավոր էջում ներկայացված հաստիքներից մեկը,
 • լրացնել անհրաժեշտ դաշտերը,
 • սեղմել «Դիմել» կոճակը։ 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը․

 • դիմում,
 • դիպլոմ,
 • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
 • ինքնակենսագրական,
 • բնութագիր նախկին աշխատավայրից (առկայության դեպքում),
 • հավաստագրեր (դիմումատուի ցանկությամբ),
 • գրավոր համաձայնություն` գործուղման վայրում առավելագույնը 2 ուսումնական տարի բնակվելու մասին:
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝

(374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոս՝

(374 10) 52-73-43

Service provided by
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր