BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Trade & industry

Պետական մարմնի պետական հաշվառում

Պետական մարմնի պետական հաշվառումն իրականացվում է գլխավոր քարտուղարի (աշխատակազմի ղեկավարի), օրենքով նախատեսված դեպքում պետական մարմնի ղեկավարի դիմումի հիման վրա, որում ներառված են հաշվառման համար բոլոր անհրաժեշտ և պարտադիր տեղեկությունները:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Պետական մարմինների ղեկավարներ
Filiing duration
10-15 րոպե
Service cost
-
Processing duration
Մեկ օր

Դիմելու համար իրավասու անձը`

1.    պետական մարմնի գլխավոր քարտուղար (աշխատակազմի ղեկավար)
2.    պետական մարմնի ղեկավար
3.    վերը նշված անձանց կողմից լիազորված անձ

Դիմելու եղանակը`

Պետական մարմնի պետական հաշվառման համար գործակալություն է ներկայացվում դիմում:

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը`

Պետական մարմնի վերաբերյալ պետական միասնական գրանցամատյանում գրառված տեղեկությունների փոփոխությունների պետական հաշվառումն իրականացվում է դիմումի հիման վրա, որում նշվում են պետական մարմնի անվանումը, տեղեկություններ պետական մարմին ստեղծելու մասին իրավական ակտի վերաբերյալ, գտնվելու վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ էլեկտրոնային փոստի հասցեն, համացանցային կայքէջի հասցեն, հեռախոսահամար(ներ)ը, տեղեկություններ պետական մարմնի ղեկավարի կամ գլխավոր քարտուղարի (աշխատակազմի ղեկավարի) մասին (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության (հաշվառման) վայրի հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն): 
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր