BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառում

Համաձայն «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար օրենքով պահանջվում է ծանուցում և դրա հիման վրա ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառում:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր
Filiing duration
10-15 րոպե
Service cost
10,000-1,000,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
5 աշխատանքային օր

Դիմելու եղանակը՝

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) կողմից ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման համար անհրաժեշտ է Նախարարություն ներկայացնել ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման ծանուցում և դրան կից փաստաթղթեր: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը՝

1. Ծանուցում (համաձայն ՀՀ կառավարության 30.06.2016թ. 673-Ն որոշման (այսուհետ` Որոշում) N 1 հավելվածի համապատասխանաբար Ձև 1 և Ձև 2):
2. Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:

Վճարման չափը՝

Վճարման եղանակը՝ անկանխիկ
Նպատակ դաշտում նշելով՝ ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման համար։
Վճարման չափը՝
Տարեկան պետական տուրքի չափերը.
Ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացում  
1. Հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր 
2. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն
3. «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրություն
4. «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն
5. Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն 
6. Գարեջրի արտադրություն
7. Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում
                                                                      
ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը՝
1. - 50.000 ՀՀ դրամ 1. 900005169025
1.1. - 10.000 ՀՀ դրամ 1.1. 900005165643
2. - 50.000 ՀՀ դրամ2. 900005162822
2.2. - 10.000 ՀՀ դրամ 2.2. 900005162822
3. - 1.000.000 ՀՀ դրամ 3. 900005166427
3.1. - 1.000.000 ՀՀ դրամ 3.1. 900005166328
4. - 50.000 ՀՀ դրամ 4. 90005166484
4.1. - 50.000 ՀՀ դրամ 4.1. 90005166385
5. - 25.000 ՀՀ դրամ 5. 90005166435
5.1. - 25.000 ՀՀ դրամ 5.1. 90005166336
6. - 500.000 ՀՀ դրամ 6. 90005166468
6.1. - 500.000 ՀՀ դրամ 6.1. 90005166369
7. - 1.000.000 ՀՀ դրամ 7. 90005167326
7.1. - 500.000 ՀՀ դրամ 7.1. 90005167334
7.2. - 300.000 ՀՀ դրամ 7.2. 90005167342:
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
10:00-18:00
Հեռախոսահամար`
0-8000-2020,
(374 10) 58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր`
9:00-18:00
Հեռախոսահամար`
(374 11) 80-03-68
Service provided by
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր