BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Agriculture and environment

Դիմել գյուղապահովագրության համակարգի ներդրման ծրագրին

Ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակն է գյուղատնտեսության ապահովագրության մեխանիզմների հստակեցումը և ամբողջական համակարգի ներդրման արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտում ռիսկերի կառավարմանն ուղղված քաղաքականության իրականացումը:

This service is only available offline, we are working on an online version

Ծրագրի մասին

 

«Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի» իրականացման հիմնական նպատակն է գյուղատնտեսության ապահովագրության մեխանիզմների հստակեցումը և ամբողջական համակարգի ներդրման արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտում ռիսկերի կառավարմանն ուղղված քաղաքականության իրականացումը: Ծրագրով ապահովագրավճարի չափը կսուբսիդավորվի 50-60 տոկոսով։

 

2024 թվականին Կառավարությունը, բացի ապահովագրավճարի սուբսիդավորումից, կաջակցի նաև ապահովագրական ընկերություններին՝ ապահովագրական հատուցումների որոշակի շեմը գերազանցելու դեպքում փոխհատուցում տրամադրելու միջոցով, մասնավորապես, 2024 թվականի գյուղատնտեսական տարվա համար գործակալության անդամ յուրաքանչյուր ապահովագրական ընկերությանը փոխհատուցվում է նաև վերջինիս կողմից ընդհանուր հավաքագրած ապահովագրավճարի հանրագումարի 70 տոկոսի չափը գերազանցող, տնտեսավարողներին փոխհատուցված ապահովագրական հատուցումների 80 տոկոսը, իսկ 20 տոկոսը՝ ապահովագրական ընկերության միջոցների հաշվին։ 

 

Ծրագրի շրջանակում Կառավարությունը աջակցություն է ցուցաբերելու նաև Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալության գործառնական և մնացած այլ բոլոր ծախսերի համար:

 

Գյուղատնտեսական ապահովագրության սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

 

Գյուղատնտեսական ապահովագրության ապահովագրական գումարների չափերին կարող եք ծանոթնալ այստեղ։

 

Ծրագրով սահամանվել է նաև համայքների բաշխումը ըստ ռիսկային գոտիների և հարաբերականության ցուցանիշի։

 

Ապահովագրական պայմանագրերը կնքվում են 2024թ. մայիսի 5-31-ը:

 

Դիմելու կարգ

 
  • Դիմել ապահովագրական ընկերություններից որևէ մեկին («Ինգո Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ, «Ռոսգոսստրախ - Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ, «Սիլ Ինշուրանս» ապահովագրական ՓԲԸ),
  • ընտրել ապահովագրական կազմակերպության կողմից առաջարկվող ծածկույթներից մեկը,
  • կնքել գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիր։

 

Ի՞նչ անել ապահովագրական պատահարի դեպքում.

 

  • Կատարել ինքնուրույն զննում, համոզվելու համար, որ այգին վնասվել է։
  • Զանգահարել ապահովագրական կազմակերպությանը, տեղյակ պահելու համար ապահովագրական դեպքի մասին։
  • Սպասել վնաս գնահատողի այցին. միաժամանակ կատարել ապահովագրական կազմակերպության հրահանգները։
 

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

 

 

ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսական խորհրդատվության և նորարարությունների վարչություն՝ (+374) 11 523 411, (+374) 11 597 254, (+374) 11 297 428,  (+374) 11 529 231։

 

ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչություն՝ (հեռ.՝ (+37411) 530 333), (+37411) 597 184)։

 

 Էլ.նամակ ուղարկել ՀՀ ԷՆ

 

ՀՀ Կառավարության 24 հոկտեմբերի 2019 թվականի N 1485-Լ որոշում

ՀՀ Կառավարության 12 ապրիլի 2024 թվականի N 517-Լ որոշում

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Հեռախոսահամար՝

(+374 11) 59-72-06

Service provided by
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր