BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Justice and the law

Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց աջակցության տրամադրում

Բռնության (ներառյալ՝ սեռական բռնության) ենթարկված կանանց և աղջիկներին օժանդակության ցուցաբերում, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից զոհ/կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ ճանաչված անձանց աջակցություն, նրանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման աշխատանքների կազմակերպում:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Filiing duration
10-15 րոպե
Service cost
Անվճար
Processing duration
Մինչև 1 տարի

Դիմելու եղանակը՝

Անձամբ դիմելու դեպքում անձն ուղղորդվում է գործընկեր հասարակական կազմակերպություն, իսկ նրա մասին տեղեկատվությունը՝ ՀՀ ոստիկանություն: Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տեղեկատվությունը՝ գրավոր, հեռախոսազանգի միջոցով, էլեկտրոնային կապով տրամադրվում է իրավասու մարմիններից մեկին (ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԱՍՀՆ և ծառայություններ մատուցող գործընկեր հասարակական կազմակերպություն): Թվարկված բոլոր դեպքերում մեկնարկում է նույնացման և աջակցության գործընթացը, որը համակարգում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը՝

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում):

Ժամկետները՝

Ողջ գործընթացի տևողությունը 10 օրից մինչև մեկ տարի է, ներառում է երկու փուլ՝ նախանույնացման և նույնացման՝ յուրաքանչյուրի համար սահմանված աջակցության (կարճատև և երկարատև) փաթեթներով:
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Ծառայության աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Service provided by
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր