BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Trade & industry

Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին տեղեկությունների փոփոխություն

Որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձի վերաբերյալ բոլոր տվյալների (բացառությամբ անձնագրային տվյալների) փոփոխությունը կատարվում է տվյալ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրա լիազորած անձի կողմից համապատասխան դիմումի և փոփոխությունը հավաստող փաստաթղթի հիման վրա
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Անհատ ձեռնարկատեր
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
1,500 ՀՀ դրամ
Processing duration
Անմիջապես

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձի վերաբերյալ տվյալների փոփոխության համար գործակալություն է ներկայացվում՝
1)     դիմում.
2)     փոփոխությունը հավաստող փաստաթուղթ.
3)    պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:
 
Լիազորված անձի կողմից փոփոխությունների մասին դիմում ներկայացնելու դեպքում ներկայացվում են նաև համապատասխան լիազորագիր և անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Վճարման չափը

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ
 
· Նպատակը
    Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին տեղեկությունների փոփոխություն
 
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
 
· Վճարման չափը
1500 ՀՀ դրամ
 
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005160750

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձի վերաբերյալ տվյալների փոփոխության համար գործակալություն է ներկայացվում՝
1)     դիմում.
2)     փոփոխությունը հավաստող փաստաթուղթ.
3)    պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:
 
Լիազորված անձի կողմից փոփոխությունների մասին դիմում ներկայացնելու դեպքում ներկայացվում են նաև համապատասխան լիազորագիր և անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր