BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Agriculture and environment

Դիմել գյուղտեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագրին

Ծրագրի հիմնական նպատակը լիզինգային պայմանագրերի միջոցով գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտագործման և ապրանքային արտադրության կազմակերպման նպաստավոր պայմանների ստեղծումն է։ 

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր, համայնքներ
Processing duration
10 օր

Գյուղտեխնիկայի լիզինգի ծրագրի հիմնական նպատակը տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես լիզինգային մեխանիզմների կիրառմամբ, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարումն է։

Աջակցման ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է՝ 


Աջակցման ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝

Ծրագրին մասնակցության անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանում են մասնակից ֆինանսական կառույցները՝ ներքին կանոնակարգերին համապատասխան:


Ծրագրի շրջանակներում տնտեսավարողներին տրամադրվում է հետևյալ գյուղատնտեսական տեխնիկան՝

 • տրակտորներ՝ տարբեր մակնիշների,
 • կոմբայններ,
 • հավաքիչ-մամլիչներ,
 • շարքացաններ,
 • գութաններ,
 • խոտհնձիչներ,
 • կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ,
 • կուլտիվատորներ, ֆրեզներ,
 • սրսկիչներ,
 • տրակտորային կցասայլակներ,
 • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա։

Ուշադրություն
Ծրագրի շրջանակում նույն լիզինգառուի կողմից ձեռք բերվող լիզինգի առարկաների ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի 250 մլն դրամը։
Տրակտորներ և այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա միևնույն լիզինգառուին միաժամանակ լիզինգով տրամադրելու դեպքում մարման ժամկետը կարող է սահմանվել 6 տարի։ Լիզինգի մայր գումարի և տոկոսադրույքի վճարման համար դադարի շրջաններ սահմանաված է տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով։

Ծրագրի պայմանները մանրամասն ներկայացված են ՀՀ կառավարության «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 2022 թվականի հունվարի 27-ի N 105-Լ որոշման մեջ։
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Հեռախոս՝

+(374 11) 597 206

Service provided by
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր