BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Family and children

Գրանցել ՀՀ քաղաքացիների ամուսնալուծությունը օտարերկրյա պետությունում

ՀՀ քաղաքացիների ամուսնալուծությունները գրանցվում են օտարերկրյա պետություններում գտնվող ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկներում։

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Filiing duration
20 րոպե
Service cost
120.000 ՀՀ դրամ
Processing duration
1 ամիս
Օտարերկրյա պետությունում գտնվող ՀՀ քաղաքացիները ամուսնալուծության դիմում են ներկայացնում տվյալ պետությունում կամ հարևան երկրում գտնվող հյուպատոսական հիմնարկ:

Դիմելու համար անհրաժեշտ է՝

  • դիմել այն պետության ՔԿԱԳ մարմին, որտեղ անհրաժեշտ է գրանցել ամուսնությունը,
  • հավաքագրել ու ներկայացնել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,


Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկները սահմանված կարգով՝

  • իրականացնում են ամուսնության պետական գրանցումը,
  • ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող ՀՀ քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց դիմումներով եզրակացություններ են կազմում ՀՀ տարածքում կազմված ամուսնության ակտերի գրառումներում ուղղումներ, լրացումներ կամ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ,
  • ուղղումներ, լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարում իրենց մոտ պահվող ամուսնության ակտերի գրառումներում,
  • իրենց գրանցած ամուսնության ակտերի գրառումների հիման վրա տալիս են գրանցման վկայականներ, վկայականների կրկնօրինակներ և ամուսնության պետական գրանցումը հաստատող այլ փաստաթղթեր։ 


Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկների կազմած ամուսնության ակտերի գրառումների առաջին օրինակները և տվյալ ակտերի պետական գրանցման համար հիմք համարվող փաստաթղթերը 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով փոխանցվում են ՀՀ արդարադատության նախարարության համապատասխան արխիվ` պահպանման, իսկ երկրորդ օրինակները պահպանվում են ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկներում։

Ուշադրություն
Օտարերկրյա պետություններում գրանցված ամուսնության լուծումը կատարվում է երկկողմ կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրով սահմանված ընթացակարգով՝ կախված տվյալ պետության հետ կնքված միջազգային պայմանագրերի դրույթներից։ 

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020,
+(374) 10 585980,
Viber:+(374) 41 585980
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +(374) 60 620000,
WhatsApp, Viber: +(374) 55 620111
Service provided by
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր