BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Finance and tax

Դիմել միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու համար

Միկրոձեռնարկատիրության հարկման կարգով բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սահմանված կարգով հայտարարություն ներկայացնել հարկային մարմին։ Դա իրականացվում է առցանց եղանակով Հարկային ծառայության հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում հայտարարություն ներկայացնելով։

Անհրաժեշտ է հիշել, որ հարկման տեսակի ընտրության համար որոշիչ են նախորդ տարվա ընթացքում ունեցած իրացման շրջանառության չափը և բիզնեսի տնտեսական գործունեության տեսակը և որոշ այլ գործոններ, որոնց մասին նշված է հայտարարության մեջ:

You will be taken to the service provider’s website, it will open in a new tab.

Հարկման այս տեսակը կարող են ընտրել՝

  • անհատ ձեռնարկատերերը,
  • ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունները,
  • այն ֆիզիկական անձինք, որոնք անհատ ձեռնարկատեր չեն գրանցել, սակայն ունեն ՀՎՀՀ։

 

Դիմելու համար անհրաժեշտ է՝

  • այցելել taxservice.am կայք, 
  • գրանցված չլինելու դեպքում գրանցվել (հաշվառման կանգնել) հարկային մարմնի՝ Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում, իսկ գրանցված լինելու դեպքում՝ մուտք գործել,
  • «Հաշվետվություններ» բաժնում ընտրել «Հայտարարություն` ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ» թիվ 264 ձևը, 
  • լրացնել տվյալները (կազմակերպության կամ անհատի տվյալներ, ՀՎՀՀ և այլ մանրամասներ) և գրանցել հայտարարությունը։ 

 

Հայտարարությունը գրանցելուց առաջ ևս մեկ անգամ անհրաժեշտ է ուշադրությամբ ընթերցել բոլոր կետերը։ 

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

08000 1008

+ (374) 60 844 444

 

Service provided by
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր