BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Justice and the law

Հաղորդել կոռուպցիայի մասին

Կոռուպցիայի մասին հաղորդելը (ազդարարել) թույլ է տալիս բացահայտել, նվազեցնել կամ կանխարգելել կոռուպցիան և դրա պատճառով հանրային շահերին ուղղված տարբեր վնասները՝  ձևավորելով հանրության անհանդուրժողական վերաբերմունքն ու ճիշտ արձագանքը կոռուպցիայի նկատմամբ։ 

Կոռուպցիայի մասին անանուն եղանակով առցանց հաղորդելու հնարավորությունը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան երաշխիքները ապահովում են հաղորդող անձի անվտանգությունը։    

Who can apply?
ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Filiing duration
Կախված է հաղորդման բնույթից
Service cost
Անվճար է
Processing duration
Սահմանված չէ

Ֆիզիկապես կոռուպցիայի մասին հաղորդելու համար անհրաժեշտ է գնալ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության ցանկացած տարածքային բաժին կամ զանգահարել Ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի (1-02) հեռախոսահամարին։

Այն դեպքերում, երբ կոռուպցիոն դեպքի մասնակիցները կամ մասնակիցներից մեկը ոստիկաններ են, պետք է դիմել ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչություն՝ զանգահարելով 102 (+374) 11 52-93-38 հեռախոսահամարին, կամ էլեկտրոնային նամակ ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին։


Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ հետևյալը․

Կոռուպցիայի մասին անձը կարող է ներկայացնել արտաքին հաղորդում, այսինքն՝ հայտնել անմիջապես պատասխանատու մարմին, կամ ներքին հաղորդում՝ հայտնելով իր վերադասին կամ նրան փոխարինող լիազորված անձին։

Ներքին հաղորդումը ստացած անձը պարտավոր է անմիջապես հաղորդումը փոխանցել կոռուպցիայի ոլորտում իրավասու մարմնի ղեկավարին կամ նրա լիազորած անձին, որն էլ պետք է ապահովի․

 • հաղորդման հաշվառումը՝ մինչև 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • վարույթի հարուցումը հիմքերի առկայության դեպքում՝ հաղորդման հաշվառման պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • հարուցված վարույթի գաղտնիությունը.
 • հաղորդման իսկությունը ստուգելու համար միջոցների ձեռնարկումը,
 • հաղորդման իսկությունը ստուգելու ընթացքում հանցագործության հատկանիշներ, հայտնաբերելու դեպքում՝ անհապաղ այդ մասին ՀՀ դատախազությանը հայտնելը։

  Ինչպես նաև՝
 • հաղորդող անձի՝ անձնական տվյալները չբացահայտելը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ,
 • նրան վարույթի ընթացքի և ձեռնարկված միջոցների մասին տեղեկությունների տրամադրումը,
 • վնասակար գործողություններից պաշտպանելու և դրանց հետևանքների վերացման համար միջոցների ձեռնարկումը,  
 • նրան պարզաբանումներ, փաստաթղթեր ու դիմումներ ներկայացնելը։ 

Ուշադրություն
Երբ պարզվում է, որ կոռուպցիայի մասին հաղորդողը գործել է անբարեխղճորեն, ապա իրավասու մարմնի ղեկավարը կամ նրա լիազորած անձը դադարեցնում է նրան պաշտպանություն տրամադրելը, որի մասին որոշման կայացման պահից եռօրյա ժամկետում ծանուցում է հաղորդողին:
Եթե հաղորդողի գործողությունը պարունակում է հանցագործության հատկանիշներ, ապա հաղորդումը ստացած անձը պարտավոր է անմիջապես այդ մասին հայտնել ՀՀ դատախազություն:
Հաղորդումը ոչ իրավասու մարմին ներկայացվելու դեպքում, հաղորդում ստացած մարմինը եռօրյա ժամկետում այն վերահասցեագրում է իրավասու մարմնին՝ այդ մասին ծանուցելով հաղորդող անձին։
Հաղորդումը ստուգելու նպատակով ՀՀ գլխավոր դատախազությունը այն վերահասցեագրում է օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմնին։

Ներքին և արտաքին ազդարարման հիման վրա հարուցված վարույթի առավելագույն ժամկետը 30 օր է: Հարուցված վարույթի արդյունքում ընդունվում է համապատասխան ակտ, որի մասին ակտի ընդունման պահից եռօրյա ժամկետում հաղորդողը ծանուցվում է 

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

You can access the same service through these available methods.

Be aware that using different methods might take more time or cost more money.

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր