BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Government and democracy

Փաստաթղթերի և կանոնադրությունների պատճենների տրամադրում (իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր)

Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները բաց են համընդհանուր ծանոթացման համար: Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները տրամադրվում են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո։
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր և ֆիզիկական անձ
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
3,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
5 աշխատանքային օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Անձը փաստաթղթերի և կանոնադրության պատճենները ստանալու համար ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն է ներկայացնում`
1)     դիմում, որում նշվում է դիմողի անունը, ազգանունը (հայրանունը), բնակության վայրը, հեռախոսահամարը (դրա առկայության դեպքում)
2)     անձը հաստատող փաստաթուղթը (անձնագիր, նույնականացման քարտ)
3)    պետական տուրքի վճարման անդորրագիր` փաստաթղթերի և կանոնադրության պատճենների տրամադրման համար
եթե լիազորված անձ է` լիազորագիրը անձնագրերի պատճենների հետ

Ժամկետներ

Դիմողը` դիմումը գործակալություն մուտքագրելու օրվանից հետո, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է ստանալ կանոնադրության պատճենը` 4-րդ կամ 5-րդ աշխատանքային օրը ժամը 10.00-ից սկսած:
Փաստաթղթերի տրամադրման համար նախատեսված է 2 աշխատանքային օր
Այն դեպքում, երբ դիմողի հետ կնքվում է կանոնադրության պատճենի տրամադրման վճարովի ծառայության մատուցման պայմանագիր, դիմումը գործակալություն  մուտք լինելու պահից`  կանոնադրության պատճենը տրամադրվում է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վճարման չափը

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ
· Նպատակը
կանոնադրության և փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում` հայցվող սուբյեկտի պետական գրանցման արխիվային գործից
 
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
 
· Վճարման չափը
3,000 ՀՀ դրամ կանոնադրության համար
ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը   900005016499
 
ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
· Նպատակը
Կանոնադրության պատճենի տրամադրում մեկ օրվա ընթացքում
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
· Վճարման չափը
10000 ՀՀ դրամ
· ՀՀ արդարադատության նախարարության արտաբյուջեի հաշվի համարը
900013194049 
· Փաստաթղթերի պատճենների տրամադրման համար`  երկու աշխատանքային օր
· Մինչև 10 էջը անվճար
· 11-50 էջ 3000 ՀՀ դրամ 900013194049 հաշվեհամարին
· 51-100 էջ 5000 ՀՀ դրամ 900013194049 հաշվեհամարին
· 101 և ավելի էջ 5000 ՀՀ դրամ և 100 էջը գերազանցող յուրաքանչյուր հավելյալ էջի համար` 20 ՀՀ դրամ 900013194049 հաշվեհամարին

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Փաստաթղթեր կամ կանոնադրություններ տրամադրման մերժելու հիմք է հանդիսանում
1.անհրաժեշտ պետական տուրքի վճարման անդորրագրի բացակայությունը (երբ անձը հրաժարվում է վճարում կատարել)

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր