BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Family and children

Դիմել անձի մահը գրանցելու համար

Անձի մահը ենթակա է գրանցման առանց ժամկետային սահմանափակման: Մահվան պետական գրանցման համար կարող է դիմել յուրաքանչյուր անձ: Մահվան պետական գրանցում կատարում է ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունը։

This service is only available offline, we are working on an online version
Filiing duration
1 աշխատանքային օր
Service cost
Անվճար

Գրանցելու համար անհրաժեշտ է ՝

 • ներկայացնել դիմում սպասարկման կենտրոն, կամ դիվանագիտական ծառայության մարմին,
 • ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը,


Մահվան պետական գրանցման հիմքերն են՝ 

 • բժշկական կազմակերպության կամ բժշկի տված՝ մահը հաստատող սահմանված ձևի փաստաթուղթը,

 • անձի մահվան փաստի հաստատման կամ անձին մահացած ճանաչելու մասին դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը,

 • «Նոտարիատի մասին» օրենքով սահմանված կարգով նոտարի հաստատած իրավաբանական փաստի մասին նոտարական ակտը:


Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ 

 • դիմում


Դիմումի մեջ անհրաժեշտ է նշել՝

 • մահացածի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ազգությունը (ազգությունը նշվում է մահացածի անձը հաստատող փաստաթղթերում՝ դրա առկայության դեպքում), ծննդյան վայրը և ժամանակը, սեռը, քաղաքացիությունը, մահացածի վերջին բնակության վայրը, ընտանեկան դրությունը, մահվան վայրը և ժամանակը,

 • մահացածի անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները,

 • մահվան փաստը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները,

 • դիմում ներկայացնող անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը և անձնագրային տվյալները,

 • անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:

 

Դիմումին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ 

 • բժշկական կազմակերպության կամ բժշկի տված՝ մահը հաստատող սահմանված ձևի փաստաթուղթը,

 • դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը (մահվան պետական գրանցման համար կարող է դիմել յուրաքանչյուր անձ),

 • մահացած անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը կամ դրա տվյալները,

 • անձի մահվան փաստի հաստատման կամ անձին մահացած ճանաչելու մասին դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի պատճենը,

 • «Նոտարիատի մասին» օրենքով սահմանված կարգով նոտարի հաստատած իրավաբանական փաստի մասին նոտարական ակտը:


Մահվան պետական վկայականը դիմումատուին տրվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ դիմումատուի կողմից տրամադրած էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ թղթային կրիչի վրա։

Վճարման չափը և կարգը՝

Մահվան պետական գրանցման համար պետական տուրք նախատեսված չէ:

Տրամադրման ժամկետը՝

Մահվան պետական գրանցումը կատարվում է մահվան պետական գրանցման դիմումը և սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնելու նույն աշխատանքային օրը:

Հղում օրենսդրությանը՝

 • «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք

 

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր