BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

People with disabilities

Ստանալ սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն

Ծրագրի շահառուներն են հաշմանդամություն ունեցող, առողջական և/կամ տարբեր խնդիրներ ունեցող, ինչպես նաև ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքների երեխաները և երիտասարդները: 

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
Processing duration
Մինչև 10 օր
Ծրագրի շրջանակներում շահառուներին սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ են մատուցվում ցերեկային կենտրոնում` ապահովելով նրանց համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքը, սոցիալական ներառումը հասարակություն, կանխարգելելով մուտքը շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ: 

Դիմելու համար անհրաժեշտ է՝
  • դիմել սոցիալական աջակցության տարածքային մարմին
  • ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Դիմելու համար իրավասու անձը՝ 
  • հաշմանդամություն ունեցող, 
  • առողջական և/կամ տարբեր խնդիրներ ունեցող,
  • ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքների երեխաները և երիտասարդները:

Դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ 


Անձի՝ ՀՀ քաղաքացի հանդիսանալու դեպքում՝

  • անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը, մինչև 16 տարեկան երեխաների դեպքում` ծննդյան վկայականը,
  • նույնականացման քարտ չունենալու դեպքում՝ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տեղեկանքի տեսքով հատկացված հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ սոցիալական քարտը կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրված՝ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանքը։


ՀՀ-ում
բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսանալու դեպքում՝

  • ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը (կացության քարտը), իսկ փախստականի կարգավիճակ ունենալու դեպքում՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը,
  • համապատասխան բժշկական հաստատության (հաստատությունների) կողմից տրված՝ առողջական վիճակի մասին բժշկական եզրակացությունը,
  • Հաշմանդամություն ունեցող անձ հանդիսանալու դեպքում բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումը:

 

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Ծառայության աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար`
+(374) 10 565383
Service provided by
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր