BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Ստանալ ծննդյան միանվագ նպաստ

Ցանկանո՞ւմ եք դիմել ծննդյան միանվագ նպաստի համար

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը տրամադրվում է, եթե ծնողը երեխայի ծննդյան օրվա դրությամբ առնվազն 3 տարի անընդմեջ հաշվառված է ՀՀ բնակության վայրի հասցեով ու դիմելու օրվա դրությամբ գտնվում են ՀՀ-ում։

Նպաստի չափը տատանվում է 300,000-1,500,000 դրամի սահմաններում՝ կախված ընտանիքում երեխաների թվից։

Կամ
Այս էջը օգտակա՞ր էր