BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Trade & industry

Includes business registration, business licences and state support programs for businesses

Փոփոխությունների գրանցում

Սկսել
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եվ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում
Սկսել
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եվ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենով սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` իրավաբանական անձի կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցում
Սկսել
Որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձի վերաբերյալ բոլոր տվյալների (բացառությամբ անձնագրային տվյալների) փոփոխությունը կատարվում է տվյալ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրա լիազորած անձի կողմից համապատասխան դիմումի և փոփոխությունը հավաստող փաստաթղթի հիման վրա
Իրավաբանական անձանց փոփոխությունների պետական գրանցում
Սկսել
Սկսել
Պետական մարմնի վերաբերյալ պետական միասնական գրանցամատյանում գրառված տեղեկությունների վերաբերյալ կարող են կատարվել փոփոխություններ։
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխությունների մասին գրառում
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխությունների մասին գրառում
Սկսել
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եվ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվում է մասնակիցների փոփոխության պետական գրանցում

Import, export and customs services

Սկսել
«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2523 ծածկագրին դասվող ցեմենտի (բացառությամբ 2523210000, 2523100000 ծածկագրերի) «Բացթողնում՝ ներքին սպառման համար», «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» և «Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգերով ներմուծում» ծանուցման ենթակա գործունեություն
Սկսել
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ արտահանման և Հայաստանի Հանրապետության տարածք երրորդ երկրներից ներմուծման ժամանակ թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի և թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքային ապրանքների վերամշակման ելքի նորմերը լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցում: Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքային ապրանքների, թանկարժեք քարերի վերամշակման արտադրանքի ելքի նորմերի համաձայնեցման արդյունքում Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվում են սահմանված ձևերը՝ NN 2 և 4 , կամ NN 1 և 6 և տրամադրվում հայտատուին
Սկսել
2019 թվականի ընթացքում Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ծագում ունեցող երկարահատիկ բրնձի առանձին տեսակների (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 1006 30 670 1 և 1006 30 980 1) ներմուծումը Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետությունից թույլատրվում է՝ 0 տոկոս ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով` 150 տոննայից ոչ ավելի ծավալով` լիցենզիայի առկայության դեպքում:
Սկսել
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ արտահանման և Հայաստանի Հանրապետության տարածք երրորդ երկրներից ներմուծման ժամանակ պետական վերահսկողություն իրականացում, որի արդյունքում տրամադրվում է պետական վերահսկողության ակտ՝ փաստաթուղթ, որը հաստատում է ներկայացված ապրանքի հանդեպ իրականացված պետական վերահսկողության արդյունքները:

Վերակազմակերպումների գրանցում

Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում վերակազմակերպմամբ պայմանավորված փոփոխությունների և գործունեությունը դադարեցնող առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկությունների գրառում:
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերակազմակերպմամբ պայմանավորված փոփոխությունների և վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկությունների գրառում:
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկությունների գրառում:
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկությունների գրառում:
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկությունների գրառում:
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան գրառումներ
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարվող փոփոխությունների և վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան գրառումներ
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան գրառումներ
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան գրառումներ
Սկսել
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եվ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված իրավաբանական անձանց պետական գրանցում

Business registration

Սկսել

Ապրանքային նշանի գրանցման միջոցով բիզնեսը իր կողմից արտադրված ապրանքներն ու մատուցվող ծառայությունները մյուսներից տարբերելու և դրանց նկատմամբ իր իրավունքները պաշտպանելու հնարավորություն է ստանում։ 

Սկսել

Թվային ստորագրությունը ձեռագիր ստորագրության թվային համարժեքն է։ Այն էլեկտրոնային փաստաթղթերն առցանց վավերացնելու անվտանգ, արագ ու վստահելի միջոց է, որը թույլ է տալիս բացառել ստորագրության կեղծումները։ 

Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում օրենքով սահմանված տեղեկությունների գրառում
Սկսել

Բոլոր իրավաբանական անձանց համար իրական շահառուների հայտարարագրումը պարտադիր է պետական գրանցումից հետո 40 օրվա ընթացքում։

Նախորդ տարիներին հայտարարագիր ներկայացրած իրավաբանական անձինք ևս պարտավոր են մինչև ընթացիկ տարվա փետրվարի 20-ը ներկայացնել հաստատում այն մասին, որ իրական շահառուների վերաբերյալ վերջին հայտարարագրի տվյալներն արդիական են։

Սկսել
ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից հիմնադրամների պետական գրանցման ծառայություն
Սկսել

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (ՍՊԸ) իրավաբանական անձանց առավել տարածված տեսակներից է։ Այն գրանցելը նպատակահարմար է հատկապես այն դեպքերում, երբ բիզնեսի հիմնադիրները շատ են, իսկ գործունեությունը կապված է օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ։

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հնարավոր է գրանցել ինչպես առցանց եղանակով, այնպես էլ ֆիզիկապես։  Առցանց եղանակով ծառայությունն այժմ հասանելի է միայն նույնականացման քարտ և թվային ստորագրություն ունեցող անձանց։ Դրանք չունենալու դեպքում անհրաժեշտ է դիմել ֆիզիկապես։

Սկսել
Անձինք հասարակական հարաբերություններին մասնակցում են ոչ միայն որպես անհատներ, այլ նաև իրենց կողմից ստեղծված կազմակերպությունների՝ իրավաբանական անձանց միջոցով: Որպեսզի կազմակերպությունը ձեռք բերի իրավաբանական անձի կարգավիճակ, ապա ենթակա է պարտադիր պետական գրանցման: Իրավաբանական անձը հանդես է գալիս իր անունից, ունի սեփականության իրավունքով իրեն ամրակցված գույք և պատասխանատվություն է կրում այդ գույքով: Պետական գրանցմումը թույլ է տալիս իրավաբանական անձին ձեռք բերել իրավունքներ, ստանձնել պարտականություններ, հանդես գալ երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում, պաշտպանել իր իրավուքներն ու օրինական շահերը, ինչպես նաև ծառայել իր ստեղծման նպատակներին:
Սկսել
Իրավաբանական անձի իրավունակության ճանաչումը պետության կողմից
Սկսել
Պետական մարմնի պետական հաշվառումն իրականացվում է գլխավոր քարտուղարի (աշխատակազմի ղեկավարի), օրենքով նախատեսված դեպքում պետական մարմնի ղեկավարի դիմումի հիման վրա, որում ներառված են հաշվառման համար բոլոր անհրաժեշտ և պարտադիր տեղեկությունները:
Սկսել
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ եթե անձը փաստաթղթերը գործակալություն ներկայացնելիս օգտվում է օրենքով նախատեսված փաստաթղթերի նմուշային ձևերից, ապա համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելու պահանջը համարվում է կատարված, երբ անձը գործակալություն է ներկայացնում նմուշային ձևերը լրացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և ստորագրում է Գործակալության աշխատակցի կողմից տրամադրված փաստաթղթերը:
Սկսել
ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից փակ բաժնետիրական ընկերության պետական գրանցման ծառայություն
Սկսել

Ընկերության ֆիրմային անվանումը կարող է պարունակել ՀՀ բնակավայրի անվանում  (վարչատարածքային միավորի անուն), որը ընկերության անվանման մեջ օգտագործելու համար անհրաժեշտ է նախքան կազմակերպության գրանցումը ձեռք բերել համապատասխան թույլտվություն։ 

Սկսել
Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է Համատիրության սկզբնական գրանցում (հիմնադրում):
Սկսել

Անհատ ձեռնարկատերը բիզնեսի պետական գրանցման ամենատարածված տեսակներից է։ Լինելով անհատ ձեռնարկատեր՝ անձը կարող է շահույթ ստանալու նպատակով միայնակ զբաղվել տնտեսական գործունեությամբ։

Անհատ ձեռնարկատեր հնարավոր է գրանցել ինչպես առցանց եղանակով, այնպես էլ ֆիզիկապես։  Առցանց եղանակով ծառայությունն այժմ հասանելի է միայն նույնականացման քարտ և թվային ստորագրություն ունեցող անձանց։ Դրանք չունենալու դեպքում անհրաժեշտ է դիմել ֆիզիկապես։

Սկսել

Բաժնետիրական ընկերության գրանցումը թույլ է տալիս բիզնեսը ծավալել այլ ներդրողների (բաժնետերերի) հետ, որոնք կարող են լինել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք։ Ձեռք բերելով ընկերության բաժնետոմսերը՝ բաժնետերերը կարող են ստանալ շահաբաժիններ և մասնակցել ընկերության կառավարմանը։

Սկսել
Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման պետական գրանցում
Սկսել
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է ոչ ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման պետական գրանցում»

Business accounting

Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` Առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրության, մասնակիցների և գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, փաստաթղթերի կազմում

Լրացուցիչ ծառայություններ

Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` առևտրային կազմակերպությունների լուծարման պետական գրանցում կատարելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, փաստաթղթերի կազմում
Սկսել
ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից միացման ճանապարհով վերակազմակերպման պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում։
Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, փաստաթղթերի կազմում
Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` ոչ ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, փաստաթղթերի կազմում
Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, փաստաթղթերի կազմում
Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին գրանցում կատարելու համար պահանջվող փաստաթղթերի հավաքագրում, կազմման ծառայություն
Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված իրավաբանական անձանց պետական գրանցման համար փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, կազմման ծառայություն
Սկսել
ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից հիմնադրամի ստեղծման, հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխության, նոր խմբագրությամբ կանոնադրության, հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության, հիմնադրամի լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին, հիմնադրամի լուծարման պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում։
Սկսել
ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից բաժանման ճանապարհով վերակազմակերպման պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում։
Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` առևտրային կազմակերպությունների ստեղծման համար փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, փաստաթղթերի կազմում
Սկսել
Տնտեսվարող սուբյեկտի դիմումի հիման վրա պատվիրվում է տարբերանիշ՝ պահպանելով օրենսդրությամբ սահմանված տարբերանիշերի ձևի, չափի և ուրվագծի սահմանային չափերը, պարտադիր գրանցվում և հաշվառվում Գանձարանում:
Սկսել
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ անհատ ձեռնարկատիրոջը քաղվածքի տրամադրումն իրականացվում է անմիջապես անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու պահին:
Սկսել
ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից միաձուլման ճանապարհով վերակազմակերպման պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում։
Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` առևտրային ընկերությունների մասնակիցների փոփոխության պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, կազմման ծառայություն
Սկսել
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը եվ վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 860-ն որոշման սահմանված կարգով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից իրականացվում է` համատիրության սկզբնական գրանցման (հիմնադրման) համար փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաքագրում, փաստաթղթերի կազմում
Սկսել
Անվանանիշի պատվիրման կամ պատրաստման թույլտվություն է տրվում՝ համաձայն պատվիրատուի դիմումի և ՀՀ կառավարության 07.12.2016թ. N 1935-Ն որոշման: Անվանանիշը պատվիրում և (կամ) պատրաստում է թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրեր արտադրողը` նշյալ որոշմամբ հաստատաված կարգով սահմանված թույլտվությունը ստանալուց հետո` պահպանելով կարգով սահմանված սահմանային չափերը: Անվանանիշի վրա նշվում է թույլտվության հերթական համարը:
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները բաց են համընդհանուր ծանոթացման համար: Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները տրամադրվում են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո։
Սկսել
ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպման պետական գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում:

Բիզնեսի լուծարում

Սկսել
Պետական մարմնի պետական հաշվառումից հանումն իրականացվում է գլխավոր քարտուղարի (աշխատակազմի ղեկավարի), օրենքով նախատեսված դեպքում պետական մարմնի ղեկավարի դիմումի հիման վրա:
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում լուծարման մասին տեղեկությունների գրառում
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում գործունեության դադարման մասին տեղեկությունների գրառում
Անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառումից հանում
Սկսել
Սկսել
Պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին տեղեկությունների գրառում
Սկսել
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եվ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվում է լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին պետական գրանցում
Իրավաբանական անձանց լուծարման պետական գրանցում
Սկսել

State support programs for unemployed people

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի զարգացումը:

Business tax

Սկսել

Առցանց հարկերի վճարումն ու հարկային հաշվետվությունների ներկայացումը բիզնեսի զարգացմանը, հարմարավետությանն ու պետության հետ նրա համագործակցության ամրապնդմանն ուղղված ծառայություններ են։    

 

Այս էջը օգտակա՞ր էր