BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Security and defence

Includes military service and cybersecurity

Military service

Սկսել

Զինվորական հաշվառման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը ՀՀ քաղաքացիների մասնակցության ապահովումն է:

Զինվորական հաշվառման ենթակա են՝

  • տվյալ տարվա ընթացքում 16 տարին լրացող արական սեռի քաղաքացիները,

  • սահմանված ժամկետում զինվորական հաշվառում չանցած քաղաքացիները,

  • ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած արական սեռի քաղաքացիները:


Օտարերկրյա պետությունում զինվորական հաշվառումն իրականացվում է տվյալ երկրում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից։

Սկսել

Զինվորական հաշվառման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը ՀՀ քաղաքացիների մասնակցության ապահովումն է:

Զինվորական հաշվառման ենթակա են՝

  • տվյալ տարվա ընթացքում 16 տարին լրացող արական սեռի քաղաքացիները,

  • սահմանված ժամկետում զինվորական հաշվառում չանցած քաղաքացիները,

  • ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած արական սեռի քաղաքացիները:

Այս էջը օգտակա՞ր էր